Hvad er Møborg Lokalhistorisk Arkiv?

 

”Møborg Lokalhistorisk Arkiv” er opstået på baggrund af det materiale vedr. Møborg Sogn som Max Nielsen har samlet.


Dette materiale har været samlet i ”Møborg Lokal Arkiv” som var en del af sogneforeningen siden 1990, men for at sikre arkivet en fortsat udvikling, blev det i 2002 en selvstændig forening.


Hvad kan man finde i Arkivet?

I arkivet kan du finde utroligt mange spændende ting. Vi har næsten 9 000 fotos af personer og ejendomme, mange lydbånd fra interviews af personer som har tilknytning til sognet.


Der findes kirkebøger, skøder og matrikelkort, forskellige protokoller, slægtsbøger og papirer, og andre gamle breve og papirer som har relation til sognet.


Da mange oplysninger i slægtsforskningen kan findes på Internettet hjælper vi også gerne med dette via vores adgang til Internettet.


HJÆLP!
Se under "Arkivet" hvad vi har i gang og hvad du kan komme til at hjælpe med.


Du skal bare henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne eller arkivlederen, også selv om du måske ikke mener at du har noget at tilbyde.


ALT hjælp er velkommen.