Samlinger
 

 
Anearkivet En side med mange gamle billeder fra før 1960 af alt muligt lige fra uniformer og til bygninger
 
Arkivalieronline Kirkebøger op til 1922 og folketællinger op til 1916
 
Broermapsonline Et site med en mængde gamle kort fra hele verden, her et link til gamle kort over Danmark fra 1956
 
Dansk Demografisk Database Her i Dansk Demografisk Database kan man søge efter oplysninger i forskellige kilder. Man kan søge efter enkeltpersoner, når man har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, man leder efter, findes i databaserne. Der arbejdes hele tiden på at tilføje flere data til databaserne af både frivillige og professionelle.
 
Fund og Fortidsminder Kulturarvsstyrelsens dokumentationskontor, som har det overordnede ansvar for databaserne, vil på længere sigt etablere en fælles indgang til de forskellige kulturarvsdatabaser, således at man f.eks. kan få vist arkæologiske fund, fredede bygninger og bevaringsværdige kulturmiljøer på det samme danmarkskort eller kan gå fra en bestemt gravhøj til oplysninger om de genstande, der blev fundet ved udgravningen af den.
 
Guder og Grave Guder & Grave fremtræder her i sin anden og stærkt udvidede udgave. Den omfatter en præsentation af 450 udvalgte fund fra den danske bronzealder og giver dermed den besøgende på Internettet mulighed for at få et kig om bag Nationalmuseets permanente bronzealderudstilling. Det er således muligt i tekst og billeder at få adgang til noget af det materiale, der ellers er gemt væk i museets magasiner og arkiver. Naturligvis er Solvognen fra Trundholm Mose, lurerne fra Brudevælte, Egtved-pigen og mange andre berømte fund også med. Guder & Grave indeholder desuden en tidstavle, ordbog og mindre tema-artikler, der til sammen giver en introduktion til bronzealderen og et overblik over periodens religion, gravskik og meget mere.
 
KORTAL KORTAL er COWIs kortportal, hvor du kan se hele Danmark fra luften og købe udsnit som print eller som digitale billedudsnit. Du kan også se kortudsnit  af gamle kort.
 
Kort og Matrikelstyrelsen Kort af forskellige slags, landkort, historiske og matrikelkort, der er en del om matrikelsystemet samt hvad der er registreret på den enkelte matrikel.
 
Mormonkirkens store database Mormonkirken har en MEGET stor database med slægter
 
 

Sidst opdateret: 04-01-2014

Nationale mindesmærker og mødesteder En kortlægning af ca. 2600 mindesmærker og mødesteder, foretaget af Museet på Sønderborg Slot og Kulturarvsstyrelsen
 
Nygaards sedler Nygaards Sedler er Arkivar Nygaard: "Jyske personalia" er en fantastisk samling der er under digitalisering. Der drejer sig om 200 kasser små sedler (ca. ½ million) med henvisninger til kirkebøger, folketællinger, matrikel og mange andre arkivalier i både Rigsarkivet og Landsarkivet i Viborg.
 
Politiets registerblade Her er en spændende side for dem der har haft tilknytning til København. Det er politiet der er ved at indscanne samtlige registerblade fra perioden 1890-1923, prøv at søge efter f.eks. sognet.